Korzystanie z czcionki SpeleoSans

Używając narzędzia wprowadzania tekstu w Inkscape oraz wybierając czcionkę SpeleoSans (Speleo2) można w łatwy sposób wprowadzać do rysunku konwencjonalne symbole. Tekst można następnie dowolnie obrócić czy przeskalować.

Czcionka posiada zdefiniowane następujące symbole:

Nominalna wielkość czcionki to 10. Wskazówki dotyczące użycia niektórych symboli:

Uwaga: po użyciu opcji Wstaw na ścieżkę, w obszarze rysowania mamy do czynienia z dwoma odrębnymi obiektami: linią oraz wygiętym tekstem. Może to powodować pewne nieporozumienia. Przykładowo, aby zmodyfikować kształt progu, należy zaznaczyć do edycji linię, a nie wygięty tekst. Z drugiej strony, aby dodać więcej poprzecznych kresek do progu, należy zaznaczyć do edycji (tekstu) wygięty tekst, a nie linię. Jedno i drugie bywa trudne, bo często linia i tekst siłą rzeczy nakładają się na siebie i trudno dobrze trafić myszką. Przydatny może być skrót klawiszowy Shift+D, którym po zaznaczeniu wygiętego tekstu można „odnaleźć” (tzn. zaznaczyć) linię, która definiuje jego wygięcie.

Aby odwrócić kierunek progów lub zmienić studnię w komin (i na odwrót), należy użyć opcji Ścieżka – Odwróć na linii progu (może być konieczne wciśnięcie Shift+D, patrz uwaga wyżej).

Przy użyciu techniki Wstaw na ściezkę, można na przekroju narysować zawalisko (jako linię, wzdłuż której umieszczone są kamienie z czcionki) oraz linie mis trawertynowych. Należy zwrócić uwagę na to, że symbole kamieni i mis/polew są zapisane w czcionce z minimalną grubością linii. Po ich użyciu (jako zwykły tekst lub tekst umieszczony na linii) należy dopasować grubość linii za pomocą okna Obiekt – Wypełnienie i kontur.

Zaletą używania symboli z czcionki (dla ekspertów) jest możliwość ich szybkiej zmiany poprzez ... zmianę czcionki! Wadą jest brak możliwości edycji pliku na komputerze, na którym nie została zainstalowana czcionka.

Graficzne podsumowanie możliwości SpeleoSans: