Przetwarzanie plików Survex'a - stare pomysły

Chociaż program cavern, służący do przetworzenia pliku (czy grupy plików) SVX w plik 3d nie posiada graficznego interfejsu, korzystanie z niego można sobie znacząco ułatwić.

W systemie Microsoft Windows, każde rozszerzenie posiada przypisany program, który jest używany do otwierania plików o tym rozszerzeniu. Przykładowo, podczas instalacji Survex-a, program aven jest automatycznie kojarzony z rozszerzeniem 3d. Dzięki temu, podwójne kliknięcie na plik 3d powoduje jego otwarcie w aven.

Istnieje możliwość przypisania programu cavern jako domyślnego programu do otwierania plików SVX.

  1. Lokalizujemy plik cavern.exe. Przykładowo, w Windows 7 jest spora szansa, że plik ten będzie znajdował się w C:\Program Files (x86)\Survex\cavern.exe

  2. Tworzymy w dowolnie wybranym folderze plik tekstowy mojcavern.bat (nazwa nie jest istotna – ważne, aby zapisać go z roszerzeniem BAT) i wprowadzamy do niego następującą treść, uaktualniając oczywiście ścieżkę dostępu do cavern.exe:

    "C:\Program Files (x86)\Survex\cavern.exe" %1
    pause
  3. Klikamy na dowolnym pliku SVX prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Otwórz za pomocą.... Następnie, w oknie w którym wybiera się program do otwarcia pliku, należy znaleźć utworzony w poprzednim kroku plik BAT. Zazwyczaj będzie to trochę skomplikowane (prawdopodobnie będzie trzeba użyć przycisku Użyj innego programu, żeby znaleźć folder w którym plik został zapisany). Zaznaczamy opcję Zawsze używaj tego programu do otwierania plików tego typu i klikamy w OK.

Po tej operacji, powinna sprawdzać się następująca metodologia pracy:

  1. Zapisujemy plik SVX (z danymi lub łączący inne dane) za pomocą edytora tekstowego.

  2. Klikamy na plik SVX podwójnie. Powoduje to uruchomienie programu cavern - otworzy się okno trybu tekstowego (z czarnym tłem) w którym pojawią się komunikaty dotyczące przetwarzania pliku. Koniecznie należy się z tymi komunikatami zapoznać i oswoić. Zawierają one istotne informacje dotyczące przetworzonych danych, takie jak np. całkowita długość ciągu pomiarowego, rozciągłość horyzontalna NS i WE, deniwelację. Treść komunikatów jest nieodzowna, jeśli podczas przetwarzania pliku SVX wystąpią błędy – to właśnie z nich można dowiedzieć się co jest nie tak (literówki w poleceniach, błędne dane np. zbyt duży upad, nie wyeksportowane łączenia ciągów pomiarowych itd.)

  3. Jeśli wszystko w pliku SVX jest OK, powstanie plik 3d, który można otworzyć do przeglądania w aven przez proste, podwójne kliknięcie.

Od pewnego czasu, Survex-owa przeglądarka ciągów pomiarowych aven jest w stanie automatycznie wywołać program cavern do przeliczeń. Innymi słowy, w przeglądarce aven można wczytać bezpośrednio plik z danymi pomiarowymi (SVX). Zanim przeliczone ciągi pomiarowe pojawią się na ekranie, aven zaprezentuje w formie tekstowej listę ostrzeżeń i problemów, jakie wyniknęły podczas przetwarzania pliku. Jeśli problemy uniemożliwiły prawidłowe przeliczenie ciągów, konieczne będą oczywiście poprawki w źródłowym pliku SVX. Jest to wygodny sposób korzystania z Survex-a dla początkujących użytkowników - nie trzeba zawracać sobie głowy programem cavern, linią poleceń itd. Problem w tym, że opcja ta jest stosunkowo nowa i jeszcze niedopracowana. Na niektórych systemach operacyjnych w ogóle nie działa. Drugim problemem jest brak wyświetlania informacji o długości czy rozciągłości jaskini jeśli podczas przetwarzania nie powstaną ostrzeżenia / błędy (brak błędów = brak okna z raportem o wynikach przetwarzania).