Konwersja współrzędnych topograficznych (UTM) na geograficzne (szer/dł)
Wybierz plik tekstowy do konwersji
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Strefa UTM
Opcje zaawansowane
Separator dziesiętny
Separator pól
Kolumny Northing     Easting

Zastosowanie konwertera

Konwersja współrzędnych topograficznych UTM (easting/northing) na szerokość i długość geograficzną w systemie WGS84 (latitude/longitude).

Działanie konwertera

Wejściem konwertera jest plik tekstowy CSV, z polami rozdzielanymi wybranym znakiem. Konwerter odczytuje współrzędne topograficzne ze wskazanych kolumn i podmienia je na współrzędne geograficzne. Wyjściem konwertera jest plik z współrzędnymi topograficznymi zamienionymi na geograficzne. Konwerter zachowuje kolejność linii. Pozostałe kolumny (poza wskazanymi) nie są zmieniane. Konwerter ignoruje (i kopiuje w niezmienionej postaci do pliku wyjściowego) linie, w których nie rozpozna prawidłowych współrzędnych topograficznych.

Instrukcja obsługi

  1. Utwórz plik CSV (np. wyeksportuj tabelę z współrzędnymi z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub OpenOffice) z współrzędnymi do konwersji.
  2. Wczytaj lub wklej otrzymany plik do konwertera.
  3. Wskaż strefę UTM, w której zadane są współrzędne (ABSOLUTNIE KONIECZNE! dla uzyskania prawidłowych wyników)
  4. Wciśnij przycisk Konwertuj
  5. Wczytaj otrzymany plik CSV do arkusza kalkulacyjnego lub otwórz go w edytorze tekstowym