Konwersja z PocketTopo na Survex/Walls
Plik do konwersji (TXT)
LUB wklej treść pliku
Format wyjściowy

Zastosowanie konwertera

Wczytywanie pomiarów z PocketTopo (wraz ze strzałami bocznymi) do programów Survex lub Walls.

Działanie konwertera

Konwerter przyjmuje na wejściu dane z PocketTopo (w postaci eksportu do pliku tekstowego). Wynikiem działania konwertera jest plik SVX (Survex) lub SRV (Walls) zawierający dane pomiarowe skopiowane z wejściowego pliku.

Instrukcja obsługi

  1. Uruchom program PocketTopo i wczytaj dane, które mają podlegać konwersji. Z menu użyj opcji Export / Text... i zapisz dane w postaci pliku tekstowego (txt).
  2. Wczytaj lub wklej otrzymany plik do konwertera.
  3. Wciśnij przycisk Konwertuj
  4. Skopiuj otrzymane w przeglądarce dane do pliku SVX lub SRV.