Konwersja przekroju rozwiniętego z PocketTopo na przekrój zrzutowany
Wybierz plik do konwersji (Therion)
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Kierunek rzutowania
Należy wskazać azymut normalny do płaszczyzny rzutowania (stopnie), np. 0 - płaszczyzna WE, 90 - płaszczyzna NS

Zastosowanie konwertera

Konwersja szkiców przekrojów rozwiniętych (takich, jak rysowane w PocketTopo) na szkice przekrojów zrzutowanych w formacie SVG

Działanie konwertera

Konwerter przyjmuje pliki w formacie Therion wyeksportowane z PocketTopo. Wynikiem działania konwertera jest plik SVG (inkscape) zawierający szkic zrzutowany na wskazaną płaszczyznę.

W pierwszej kolejności, konwerter rzutuje na wybraną płaszczyznę główny ciąg pomiarowy. Następnie, dla każdego strzału ciągu głównego, konwerter pobiera z wejściowego szkicu pionowy pas rysunku pomiędzy źródłowym i docelowym punktem pomiarowym strzału. Pas ten jest następnie skalowany w poziomie, (zmniejszany) proporcjonalnie do kąta patrzenia na przekrój rozwinięty z wybranego azymutu. W razie takiej konieczności, fragment rysunku jest odbijany lustrzanie w poziomie (jeśli kąt patrzenia na przekrój rozwinięty powoduje, że na dany strzał patrzymy "z tyłu"). Przetworzony pas jest następnie wklejany w odpowiednie miejsce zrzutowanego ciągu głównego.

Szkice z konwertera zwykle wymagają dalszej obróbki. Moment kiedy ciąg pomiarowy "odwraca kierunek" na płaszczyźnie rzutowania zawsze będzie wymagał sporej interwencji rysownika. Wynika to ze skomplikowanej natury problemu konwersji przekrojów, a nie (tylko) z niedoskonałości konwertera. Oprócz tego, jeśli główny ciąg pomiarowy odgałęzia się, konwerter nie ma możliwości powiązania poszczególnych linii szkicu z konkretnymi gałęziami ciągu pomiarowego. W takim przypadku, szkic jest przetwarzany kilkakrotnie (dla każdego strzału w ramach odgałęzienia) i nakładany na siebie. Rysownik musi następnie z gąszczu uzyskanych w ten sposób kresek wybrać dla każdej gałęzi ciągu pomiarowego te właściwe (oddające obrys korytarza czy szczegóły dla danej gałęzi).

Skala rysunku wyjściowego wynosi zawsze 1:1000. W razie potrzeby, rysunek należy przeskalować w Inkscape.

Instrukcja obsługi

  1. Uruchom program PocketTopo i wczytaj dane, które mają podlegać konwersji. Z menu użyj opcji Export / Therion... i zapisz dane w postaci pliku tekstowego formatu Therion (txt).
  2. Wczytaj lub wklej otrzymany plik do konwertera.
  3. Wprowadź pożądany azymut kierunku przekroju.
  4. Wciśnij przycisk Konwertuj
  5. Wczytaj otrzymany plik SVG do programu Inkscape