Rzutowanie współrzędnych geograficznych (szer/dł) WGS84 na współrzędne topograficzne (UTM)
Wybierz plik tekstowy do konwersji
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Opcje zaawansowane
Separator dziesiętny
Separator pól
Kolumny Szerokość (Latitude)     Długość (Longitude)
Strefa UTM
Jeśli pole zostanie pozostawione puste, strefa UTM zostanie dobrana automatycznie

Zastosowanie konwertera

Konwersja współrzędnych geograficznych (szerokość i długość geograficzna - latitude/longitude) w systemie WGS84 na współrzędne topograficzne w układzie UTM.

Działanie konwertera

Wejściem konwertera jest plik tekstowy CSV, z polami rozdzielanymi wybranym znakiem. Konwerter odczytuje współrzędne geograficzne ze wskazanych kolumn i podmienia je na współrzędne topograficzne. Wyjściem konwertera jest plik z współrzędnymi podmienionymi na wskazaną postać. Konwerter zachowuje kolejność linii. Pozostałe kolumny (poza wskazanymi) nie są zmieniane. Konwerter ignoruje (i kopiuje w niezmienionej postaci do pliku wyjściowego) linie, w których nie rozpozna prawidłowych współrzędnych geograficznych.

Akceptowane jest wiele różnych formatów współrzędnych. Przykłady wskazano w oknie do wklejania.

Instrukcja obsługi

  1. Utwórz plik CSV (np. wyeksportuj tabelę z współrzędnymi z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub OpenOffice) z współrzędnymi do konwersji.
  2. Wczytaj lub wklej otrzymany plik do konwertera.
  3. Wciśnij przycisk Konwertuj
  4. Wczytaj otrzymany plik CSV do arkusza kalkulacyjnego lub otwórz go w edytorze tekstowym