Wygeneruj ciąg pomiarowy Walls w formacie SVG
Tryb
Kierunek rzutowania (0 - WE, 90 - NS)
Plik SRV
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Plik LST
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Opcje zaawansowane
Wielkość tekstu
Wielkość markerów punktów

Zastosowanie konwertera

Import ciągów pomiarowych obrabianych w programie Walls do programów graficznych. Wynik działania programu jest możliwy do wczytania do Inkscape a także, czasami, do programów komercyjnych (Adobe Illustrator, Corel Draw).

Działanie konwertera

Konwerter przyjmuje na wejściu plik SRV oraz plik LST, zgodny ze składnią Walls. Na wyjściu, program wyprowadza plik SVG zawierający ciąg pomiarowy. Skala rysunku wynosi zawsze 1:1000, w razie potrzeby należy przeskalować rysunek w programie graficznym.

Instrukcja obsługi

  1. Skompiluj projekt w Wallsie
  2. Mając otwarty podgląd wyników, wybierz z menu File / Station and Vector reports
  3. W oknie ustawień raportu wybierz: Alphabetical, by prefix:name, upewnij się, że wszystkie opcje do wyboru z prawej strony okna nie są zaznaczone.
  4. Zwróć uwagę na miejsce, gdzie zostanie zapisany raport (Output:)
  5. Kliknij OK - zostanie wygenerowany plik LST z współrzędnymi poszczególnych punktów pomiarowych.
  6. Przygotuj plik SRV z opisem całej jaskini.
  7. W formularzu w lewej części niniejszej strony, wskaż lokalizację tych dwóch plików - SRV i LST
  8. Wybierz rodzaj rysunku (Plan / Przekrój) oraz
  9. Kliknij Konwertuj