Polish English Wyjaśnienie Chinese
akcja (cave) trip    
asekuracja belay (ogół działań i sprzętu podjętych w celu zabezpieczenia ludzi przed upadkiem; najczęściej z użyciem lin)  
autoasekuracja self lining (GB), self belay (US) (fakt bycia połączonym krótkim kawałkiem liny z bezpieczną "instalacją" asekuracyjną)  
autoratownictwo self rescue (działania ratownicze podejmowane przez zespół w którym doszło do wypadku - a nie przez kogoś innego)  
awen aven (GB), dome (US) (pionowa jaskinia, czasem także pionowa część jaskini) 坑 Kēng
bieg strike (kąt poziomy orientacji struktur geologicznych; odpowiednik azymutu)  
bloczek pulley (maszyna prosta - przyrząd używany np. do budowania układów ratowniczych)  
błoto mud   泥 Ní
croll chest jammer (GB), chest ascender, croll (US) (sprzęt służący do wychodzienia do góry po linie)  
czołówka headlight (GB), headlamp (US) 头灯 Tóu Dēng
delta Dmaillon (karabinek łączący w całość uprząż grotołaza i przez który grotołaz łączy się z wszystkimi pozostałymi "instalacjami" asekuracyjnymi)  
deporęczować derig, derig (GB), rig out (usuwać liny i inną asekurację zainstalowaną w jaskini)  
dojście access  
drabinka (zjazdowa) rappel rack (przyrząd służący do zjazdów na linie, popularny w USA i UK, w Polsce mało używany)  
draperie patrz firany (rodzaj nacieku)  
dressler french ascender (przyrząd m.in. do budowania układów asekuracyjnych, może być także wykorzystany do wychodzenia na linie do góry)  
erozja erosion (proces niszczenia skały przez siły natury, w którym resztki skały są usuwane z miejsca niszczenia) 侵驶 Qīnshǐ
fałd fold (termin geologiczny)  
firany drapery, bacon rind, stalactite curtain (rodzaj nacieku)  
flaszencug pulleyblock, hoist, zrig (układ sprzętu służący do podnoszenia kogoś lub czegoś do góry, np. rannego grotołaza; lub naciągania liny lepiej niż da się rękoma)  
folia NRC rescue blanket (metalizowana folia z tworzywa sztucznego, która użyta jako koc w sytuacjach awaryjnych może uchronić grotołaza przed wychłodzeniem)  
freatyczna strefa phreatic zone (część jaskini w całości, po sufit wypełniona wodą, w której skały rozpuszczane są pod ciśnieniem, co skutkuje często tworzeniem się korytarzy o symetrycznym przekroju - soczewki, koła)  
gips gypsum (siarczan wapnia) 石膏 Shígāo
gipsowy kryształ gypsum flower   石膏花 Shígāo Huā
głaz boulder  
grzybki cauliflower(?), popcorn, cave coral, coralloid, botryoid (rodzaj nacieku)  
hak peg (kawałek metalu z uchem na karabinek, przeznaczony do wbijania w szczeliny skalne z użyciem młotka)  
heliktyt helictite, anemolite, anthodite, eccentric (rodzaj nacieku - o pokrętnym kształcie wynikającym z ruchu powietrza podczas jego wytrącania się) 风成石腾 Fēngchéng Shíténg
hms pearshaped biner (rodzaj karabinka o kształcie przypominającym gruszkę)  
jamki wirowe scallops (zagłębienia wypłukiwane w ścianach przez wodę podczas turbulentnego przepływu)  
jaskinia pionowa vertical cave, pothole, pot (GB)  
jaskinia szczelinowa(?) fissure cave  
jaskinia turystyczna commerical cave (US); show cave  
jaskinia wielo-otworowa through cave  
jaskinia zawaliskowa breakdown cave (GB), talus cave (US) (jaskinia powstała przez ruchy skał, a nie przez rozpuszczanie ich przez wodę)  
kalcyt calcite (minerał - węglan wapnia) 方解石 Fāngjiěshí
kalosze boots (high boots), wellingtons, wellies (GB?) 水鞋 Shuǐ Xié
kamień! below! (GB), rock! (US) (okrzyk ostrzegający grotołaza znajdującego się pod krzyczącym)  
karabinek krab, karabiner (GB), carabiner, biner (US), snaplink  
karabinek asymetryczny dshaped biner  
karabinek zakręcany locking biner (karabinek, który można zabezpieczyć przed odblokowaniem się poprzez przekręcenie "pierścienia" znajdującego się na zamku)  
kask helm, helmet (GB), hardhat (US)  
kaskada cascade  
klucz wrench (US), spanner (UK)  
kocioł wirowy dolly tub, pothole (in a streambed), rockmill (zagłębienie powstałe, zazwyczaj, w stropie jaskini w wyniku turbuletnego przepływu wody w strefie freatycznej)  
komin chimney  
korozja corrosion (proces niszczenia skały przez siły natury, w którym materiał z niszczonej skały pozostaje w miejscu niszczenia)  
korytarz passage, cavepassage  
korytarz wielkości na czołganie się belly crawl, flat-out crawl  
korytarz na kolanach i łokciach crawl  
korytarz - idzie się zgiętym wpół stoopway  
korytarz "jak biały człowiek" walking passage  
koryto rzeki river bed  
kotwa peg (GB), piton (US) (gwintowany pręt o średnicy typowo 8mm i długości ok. 75 - 100 mm, który wbija się w dziurę wywierconą w skale w celu uzyskania pewnego punktu do asekuracji)  
kras karst, limestone area (GB) (obszar na którym występują zjawiska krasowe tj. zmiana rzeźby terenu następująca poprzez rozpuszczanie skał przez wodę zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią ziemii)  
krzemień flint (dwutlenek krzemu) 火石 Huǒshí
kwas węglowy carbonic acid (substancja powstająca w wodzie poprzez absorpcję dwutlenku węgla z powietrza, a powodująca, że woda drąży skałę)  
lapiaz limestone pavement, clints, karren field (GB), karrenfeld (US) (wypłukane na powierzchni rowki w wapieniu)  
lej krasowy collapse, doline, sinkhole (zapadlisko na powierzchni)  
lina rope 绳子 Shéngzi
lina asekuracyjna belay rope, life line (lina używana do asekuracji)  
lonża cow's tail (krótka np. 70 cm długości lina, z jednej strony podłączona na stałe do grotołaza, a z drugiej strony zakończona karabinkiem, dzięki której grotołaz może szybko podłączyć się do asekuracji w momencie kiedy się nie porusza np. czeka na coś)  
lonża wora donkey's dick (GB), tether (US) (krótki np. 1 m kawałek liny, za pomocą którego do grotołaza podłącza się wór jaskiniowy)  
makarony straw (stalactite) (GB), soda straw (US) (rodzaj nacieku - o długości dużo dłuższej niż średnica)  
meander crabwalk, meander, sinuous passage (korytarz o wysokości dużo większej niż szerokości, zakręcający naprzemiennie jak meandry rzeki)  
małpa handled ascender, hand jammer (przyrząd używany do wychodzenia do góry po linie)  
marmit gour, rimstone dam (GB), rimstone pool (US); sinter pool (zagłębienie w stropie o średnicy gdziekolwiek między 10 cm a kilka m, powstałe w wyniku erozji skały przez kapiącą wodę)  
marmur marble (rodzaj skały) 大理石 Dàlǐshí
mleko wapienne moonmilk (biała maź pokrywająca czasami ściany jaskini)  
młotek hammer 铁锤 Tiě Chuí
most (natural) bridge  
naciek speleothem, dripstone (forma skalna na stropie, spągu lub ścianie korytarza powstała długo po ukształtowaniu się korytarza, typowo na skutek wytrącania się minerałów z kapiącej wody; przykładowo: stalaktyt, stalagmit, stalagnat)  
nakrętka nut  
nosze strecher  
nyża alcove  
obejście bypass  
obejście syfonu dry passage over a syphon  
obóz camp 营地 Yíngdì
odciąg deviation (metoda instalowania asekuracji, zapobiegająca tarciu liny o skałę w pewnym miejscu)  
odwiert borehole 钻孔 Zuānkǒng
ofiara patrz poszkodowany  
osad sediment (substancje naniesone przez wodę na spąg jaskini - np. piasek, muł...) 沉积物 Chénjīwù
otwór hole 洞 Dòng
owal maillon, oval biner, krab (slangowo karabinek o kształcie owalnym)  
ósemka figure eight (descender) (przyrząd do poruszania się po linie w dół)  
perła cave pearl (kamyk wypolerowany w sposób przypominający prawdziwą perłę, co następuje przez obtaczanie go drobnymi ruchami wywoływanymi przez kapiącą nań wodę) 穴珠 Xué Zhū
pętla loop, hitch (fragment liny lub taśmy związany w zamkniętą pętlę - używany np. do zakładania asekuracji przy użyciu dużych kamieni, uch skalnych itd.)  
pętla nożna patrz stopka (krótki kawałek cienkiej liny np. ok. 80 cm, w który wkłada się stopę, niezbędny do wychodzenia do góry po linie za pomocą małpy i crolla)  
pęknięcie (w skale, w czaszce) crack 裂痕 Lièhén
piarg scree (ogół kamieni występujący na osypującym się zboczu)  
pianka wetsuit (kombinezon neoprenowy chroniący przed wychłodzeniem; taka sama jak np. do nurkowania, windsurfingu) 潜水以 Qiánshuǐ Yǐ
pionowy vertical 纵 Zòng
plakietka hanger (twist / bend / clown / ring) (wygięta blaszka z dwoma otworami, służąca do "zawieszania" karabinków na kotwach)  
plan cave map  
płanietka patrz małpa  
płaszczyzna uskoku fault plane  
podchodzić to climb, to ascend  
polewa naciekowa stal (?, GB), flowstone (US); takze: floor deposit (jeżeli na spągu) (specyficzny rodzaj nacieku)  
pole ryżowe rice paddy (specyficzny rodzaj nacieku) 稻田 Dàotián
pomiary jaskiniowe survey(ing), mapping  
ponor sink, sinkhole, swallow hole (GB), lost river, swallet (otwór lub rzadziej miejsce w jaskini w którym znika płynąca woda) 落水洞 Luò Shuǐ Dòng
poręczować to rig (instalować liny służące do asekuracji)  
poręczówka handline, traverseline (lina asekuracyjna która nie jest absolutnie koniecznie niezbędna aby zapobiec upadkowi w danym miejscu, ale jest zakładana, aby zminimalizować jego prawdopodobieństwo)  
poszkodowany victim 受害者 Shòuhàizhě
powódź flood 洪水 Hóngshuǐ
poziom level 水平 Shuǐpíng
poziomnica contour line (linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości)  
poziomy horizontal  
półka ledge (występ w pionowej formacji - ścianie, studni itd. - na którym można stanąć) 岩架 Yán Jià
próg step, drop, pitch (ressaut)  
przepaść chasm, abyss 深渊 Shēnyuān
przepinka rebelay, fractioning (jedna z metod zapobiegania tarciu liny o skałę podczas instalowania asekuracji w danym miejscu)  
przekop dig  
przekrój profile, elevation, cross section (rzut jaskini na wybraną płaszczyznę pionową - jak np. w technice)  
przekrój rozwinięty extended profile/elevation (specyficzny rodzaj przekroju)  
prześwit (w syfonie) duck (ilość cm powietrza od lustra wody do skały nad nim)  
przyrząd do zjazdu descender (w szczególności tak można określać rolki)  
przyrząd zaciskowy jammer, ascender (GB), ascender (US) (przyrząd do poruszania się po linie w górę)  
punkt anchor point, rig point (miejsce mocowania liny do skały)  
ratownictwo rescue, caverescue (zazwyczaj oznacza działania podejmowane przez zespół INNY niż osoby towarzyszące poszkodowanemu podczas wypadku; patrz autoratownictwo)  
rep, repsznur wire, cord (grubszy, 46mm), string (cienszy, 23mm), thread (jeszcze cienszy, 1mm) (cienka lina, używana w celach innych niż asekuracja; od której nie zależy ludzkie życie)  
rękawica glove, gauntlet 手套 Shǒutào
rdzeń core (rzadko tkane, wewnętrzne włókna liny, schowane pod ochronną koszulką)  
rura (phreatic) tube (korytarz o przekroju kołowym, soczewkowatym lub eliptycznym)  
sala chamber, hall  
shunt shunt (przyrząd służący do zjazdu po linie, pozytywnie wpływający na bezpieczeństwo tego zjazdu)  
siniak bruise  
skamieniałość fossil 化石 Huàshí
sklepienie vault, ceiling  
sklepienie łukowe arch  
sopel icicle 冰柱 Bīngzhù
spąg floor (podłoga jaskini)  
spękanie [ciosowe] fracture, [joint]    
spit bolt (gwintowana wewnątrz rurka, którą można wbić w skałę za pomocą spitownicy, a następnie za pomocą plakietki zawiesić na niej karabinek w celu budowy jakiegoś układu asekuracyjnego)  
spitownica (hand) driver, hand drill, spit driver (ręczna wiertarka przeznaczona do wbijania w skałę spitów)  
stalagmit stalagmite (naciek o kształcie odwróconego sopla; wystający ze spągu korytarza)   
stalagnat column (naciek stanowiący połączenie stalaktytu ze stalagmitem) 石柱 Shí Zhù
stalaktyt stalactite (naciek o kształcie sopla, zwisający ze stropu korytarza) 石钟乳 Shí Zhōng Rǔ
auto-locking, self-locking descender self jamming, autostop (GB), self locking (US) (przyrząd służący do poruszania się po linie w dół)  
stopka footloop (patrz: pętla nożna)  
strop roof, top (GB), ceiling (US) (sufit korytarza lub sali)  
studnia pitch (GB), pit (US); pot, shaft (pionowy lub prawie pionowy fragment jaskini o wysokości dużo większej niż innych wymiarach)  
syfon sump, siphon (przejście zablokowane przez wodę wypełniającą korytarz po strop; czasami także slangowo każde miejsce, w którym woda wypełnia korytarz pod strop) 坑底潭 Kēng Dǐ Tán
system cave system (jaskinia o dużej ilości otworów - zazwyczaj których połączenie zostało stwierdzone po eksploracji każdego z nich z osobna)  
szczebel (drabiny) rung 梯级 Tījí
szczelina cleft (GB), fissure (US)  
szkic sketch, keep book  
szpej caving gear, tackle (GB) (ogół sprzętu wykorzystywanego do chodzenia po jaskiniach)  
taśma sling (GB), webbing (US); strap (rodzaj płasko tkanej "liny")  
technika DED frog (metoda wychodzenia po linie do góry)  
technika pojedynczej liny single rope technique (SRT) (ogół technik służących do poruszania się po linach w jaskiniach przy użyciu jak najmniejszej ilości sprzętu)  
trawers through trip (wejście do jaskini jednym otworem, a wyjście innym; patrz także trawersować)  
trawersować to traverse (wykonywać trawers lub poruszać się poziomo w miejscu, w którym można by też poruszać się w dół lub w górę)  
tunel tunnel 地道 Dìdao, 隧道 Suìdào
tyrolka tyrolian traverse, tyrolian (poziomo zainstalowana lina)  
uławicenie bedding, stratification (zróżnicowane warstwy, pomiędzy którymi istnieją równoległe granice; kąt pod którym występują te granice; również rozumiane jako grubość warstw)  
upad, kierunek (azymut) upadu dip, dip direction (kąty orientacji struktur geologicznych; upad - kąt pionowy, kierunek upadu - odpowiednik azymutu)  
uprząż harness 安全带 ānquándài
uprząż dolna sit harness (GB), seat harness (US) (zakładana na biodra; absolutnie konieczna do asekuracji)  
uprząż górna chest harness (zakładana na klatkę piersiową jako dodatek do uprzęży górnej; nie jest absolutnie konieczna do asekuracji)  
urwanie punktu belay failure (patrz: punkt)  
uskok fault 断层 Duàn Céng
wadyczna strefa vadose zone (część jaskini znajdująca się nad zwierciadłem wód podziemnych, w których korytarze powstają na specyficzne sposoby np. przez coraz głębsze wcinanie się podziemnych potoków, podobnie jak doliny rzeczne na powierzchni)  
wapień limestone (rodzaj skały - węglan wapnia) 石灰石 Shíhuīshí
wapienny calcareous (zbudowany z wapienia) 石灰质 Shíhuī Zhì
wchłon patrz ponor  
węglan wapna calcium carbonate (zasadniczy składnik interesujących grotołazów rodzajów skał)  
węzeł knot 结 Jié
wiązać węzeł (na linie) to tie a knot (on a rope) 打结 Dǎjié
wiertarka drill, electric drill  
wiertło drill, bit  
wnętrze undersuit (GB), furrysuit, fuzzy suit, polypro (ocieplająca warstwa ubioru, zakładana pod kombinezon zewnętrzny grotołaza)  
wody gruntowe ground water 地下水 Dìaxiàshuǐ
wolna! rope free! (GB), off rope! (US) (okrzyk do osoby, która czeka aż osoba ją poprzedzająca przestanie korzystać z liny do asekuracji)  
worowanie liny to coil, to hank (a rope) (wkładanie liny do wora jaskiniowego w sposób umożliwiający łatwe jej wyciąganie metr po metrze)  
wór tackle bag (GB), cave pack (US), tackle sack (GB)  
współrzędne coordinates 坐标 Zuòbiāo
wstrząs mózgu concussion 震荡 Zhèndàng
wychodzić to emerge  
wyciągać to haul up  
wywierzysko resurgence, outflow, spring cave, spring, rising (miejsce na powierzchni, w którym woda wypływa spod ziemii; także jaskinia, z której woda wypływa)  
zacisk squeeze (GB), squeeze, pinch, squeeze point (US), keyhole (ciasne miejsce w jaskini)  
zalewanie flooding  
zapieraczka chimneying (metoda poruszania się do góry w stosunkowo wąskich, do 2m, kominach lub studniach, nie wymagająca użycia liny)  
zapieraczką to chimney (poruszając się zapieraczką)  
zawalisko boulder choke, scree (warstwa dużych lub naprawdę dużych kamieni, pokrywających spąg jaskini, często powstała na skutek ich odpadnięcia ze stropu)  
zewnętrzny kombinezon oversuit, overalls, boilersuit (GB), coveralls, coveralls (US)  
zjawisko krasowe karstic phenomenon 喀斯特现象 Kāsīté Xiànxiàng
zjazd abseil (GB), rappeling, rappel (US); descent (poruszanie się po linie w dół)  
zlewisko catchment area, watershed (obszar na powierzchni, z którego wody opadowe trafiają do danej jaskini czy rzeki) 集水区 Jíshuǐqū
zwichnąć dislocate  
zwijać linę to coil (a rope)  
źródło spring, source 源泉 Yuánquán
źródło okresowe intermittant spring  
żwir gravel, pebbles (drobny), cobbles (gruby) 砾石 Lìshí

Based on a dictionary from the "Spelunka Trybików" page. Contributors: Erin Lynch, Rita Frieske, Anna Iskra, Jacek Szczygieł.

Polish pronounciation hints: