Poniżej znajduje się lista oprogramowania i narzędzi związanych z kartowaniem, topografią i GPS.

Oprogramowanie i narzędzia

Walls Program do obróbki danych pomiarowych (przeliczanie danych pomiarowych na współrzędne prostokątne, zamykanie pętli, wizualizacja ciągów pomiarowych w 3D). Do jego zalet należy (stosunkowo) łatwa obsługa oraz wbudowany kalkulator do przeliczeń współrzędnych geograficzych i wyznaczania deklinacji magnetycznej. Wady to brak eksportu ciągu pomiarowego do przekroju, nieco gorsza przeglądarka 3D oraz zamknięty kod źródłowy. Działa pod Windows oraz pod WINE. [www.utexas.edu] [Kopia lokalna]
Survex Program do obróbki i zarządzania danymi pomiarowymi. Realizuje funkcje podobne jak Walls. Jego zalety to niezła przeglądarka 3D, otwarty kod źródłowy i duża dowolność kolejności danych wejściowych. Wadą jest nieco bardziej skomplikowana, w porównaniu do Wallsa, obsługa. Działa pod Windows, posiada natywną wersję pod Linuksa. [www.survex.com] [Kopia lokalna]
Therion Zaawansowany program do rysowania planów jaskiń. Jest to program w którym de facto się nie rysuje, a tylko importuje fragmenty szkicu, zaznaczając co jest czym (gdzie na szkicu jest obrys korytarza, gdzie punkty pomiarowe itd.). Po przerobieniu wszystkich szkiców program "automagicznie" składa je w plan jaskini. Niestety kontrola nad tą automatyką tzn. sprawienie żeby docelowy plan wyglądał tak, jak my sobie życzymy, jest dosyć skomplikowana. Program wymaga porządnych szkiców w skali. Świetnie współpracuje z PocketTopo. [therion.speleo.sk]
PocketTopo Program na palmtopy z systemem Windows Mobile do wstępnej obróbki danych pomiarowych oraz szkicowania w skali, przewidziany do współpracy z urządzeniem DistoX. Autorem tego programu jest Beat Heeb - pomysłodawca i konstruktor DistoX. Co ważne, daje się go także uruchomić pod Microsoft Windows oraz WINE. [paperless.bheeb.ch] [Kopia lokalna]
.NET Compact Framework Biblioteki potrzebne do uruchomienia programu PocketTopo. W kopii lokalnej trudna do uzyskania od Microsoftu wersję do zainstalowania bezpośrednio na palmtopie (bez konieczności używania do instalacji komputera PC). [www.microsoft.com] [Kopia lokalna - WM5.0 (Axim X51)] [Kopia lokalna - WM2003 (Axim X50)]
Qave Program na urządzenia z systemem Android, mający w założeniu realizować te same funkcje, co PocketTopo, a nawet więcej. Jest to rodzima produkcja autorstwa Pauliny Piechowiak z WKTJ. Jak na razie, jest to najbardziej sensowny, znany mi program do szkicowania z distoX na Androida. [play.google.com] [instrukcja obsługi]
TopoDroid Alternatywny program na urządzenia z systemem Android, realizujący te same zadania co PocketTopo. Podobnie jak PocketTopo, jest przewidziany przede wszystkim do współpracy z DistoX. Program rozwijający się dynamicznie, ale cały czas jeszcze posiadający pewne braki (trudna obsługa). [code.google.com]
Castle Game Engine Pakiet narzędzi, który m.in. zawiera przeglądarkę do plików WRL dobrze współpracującą z Wallsem. Wygodna nawigacja i możliwość nagrywania prezentacji. Nadesłał Darek Lubomski z SKTJ. [castle-engine.sourceforge.net]
PoToCo Autorski (tzn. mojego autorstwa) program do konwersji danych z PocketTopo do formatu Survex lub Walls. Uwaga: jako pliki wejściowe program przyjmuje eksporty z PocketTopo w formacie Therion (File / Export / Therion ...). [Plik EXE] [Kod źródłowy]
CaveConverter Program do konwersji pomiędzy różnymi formatami danych pomiarowych. Między innymi z PocketTopo do Survex-a. Niestety działa w trybie tekstowym tzn. aby go uruchomić nie można bać się linii poleceń. [wscc.darkgem.com]
Inkscape Program do tworzenia grafiki wektorowej, przykładowo takiej jak plany jaskiń. Działa analogicznie jak Corel Draw czy Adobe Illustrator. Choć w porównaniu do tych programów ma dużo skromniejsze możliwości, do jego najistotniejszych zalet należy cena, wynosząca 0 zł. Ponadto, kod źródłowy Inkscape jest otwarty, co daje związanym z jaskiniami programistom możliwość wprowadzania poprawek czy tworzenia modułów ułatwiających rysowanie planów jaskiń (takich jak np. 3dtosvg omówiony poniżej). Posiada natywne wersje pod Windowsa i Linuksa. W kopii lokalnej znajduje się wersja instalatora, która razem z programem instaluje rozszerzenia inkscape-jext (opisane poniżej). [www.inkscape.org] [Kopia lokalna - wersja 0.91 - stabilna] [Kopia lokalna - wersja 0.92 - testowa]
caveink Zestaw rozszerzeń do Inkscape, umożliwiający m.in. import do programu ciągów pomiarowych z Survex-a, import szkiców z PocketTopo oraz łatwe rysowanie siatek, podziałek liniowych, progów/studni i symboli konwencjonalnych. Instrukcja instalacji znajduje się w archiwum. Instrukcje używania tutaj i tutaj. [Kopia lokalna - dla 0.92]
Notepad++ Wygodny edytor plików tekstowych, np. do tworzenia plików danych Survex'a. Działa pod Windows. Pod Linuksa jest wiele dobrych edytorów, choćby zwykły gedit (GTK+) lub, w trybie tekstowym, joe. Może przydać się także plik podświetlający składnię, autorstwa Michała Ciszewskiego (Składnia / Define your own language / Import...). [notepad-plus-plus.org] [Kopia lokalna] [definicja składni Survex]
TrekBuddy Program do nawigacji na telefony komórkowe. Działa praktycznie na każdym współczesnym telefonie z GPS-em. Operuje na mapach rastrowych - przy odrobinie wprawy można przygotować na TrekBuddy dowolną mapę, którą posiadamy w postaci pliku graficznego (np. skan mapy papierowej). Doskonale współpracuje z radzieckimi mapami sztabowymi (patrz niżej). Dla leniwych, w sprzedaży dostępne są gotowe mapy na TrekBuddy popularnych rejonów; np. Tatr Wysokich i Zachodnich. [trekbuddy.net] [Kopia lokalna]
OziExplorer Rozbudowany program do przeglądania map oraz nawigacji przy pomocy map rastrowych (tzn. zawartych w plikach graficznych, np. skanów map papierowych). Rozwiązuje problemy w rodzaju: jak wrysować na skan mapy trasę GPS zapisaną przez TrekBuddy. Kosztuje 110 USD, ale jest warty swojej ceny. Wersja natywna tylko pod Windows, ale z lekkim bólem działa także pod WINE. [oziexplorer.com]
QGIS Program typu GIS, znajdujący zastosowanie przy tworzeniu map; przykładowo, map sytuacyjnych rejonu jaskiniowego, w którym zostało zadziałane. Potrafi także interpolować poziomice z cyfrowych modeli terenu i na odwrót - interpolować modele terenu z zwektoryzowanych poziomic. Z plotek wynika, że nie jest tak dobry, jak komercyjne rozwiązania GIS. Ma jednak jedną ważną zaletę, kosztuje 0 zł. Wersje natywne na systemy Windows oraz Linux. [www.qgis.org]
3DEM Prosty program do przeglądania oraz nieskomplikowanej obróbki cyfrowych modeli terenu (DEM). [www.hangsim.com/3dem]] [Kopia lokalna]

Stare wpisy

3dtosvg Moduł do Inkscape pozwalający na łatwy import plików wynikowych Survex'a do Inkscape. Dzięki temu modułowi, do Inkscape można w prosty sposób załadować ciąg pomiarowy do obrysowywania, z dowolnym wyborem sposobu rzutowania (plan lub przekrój zrzutowany na wskazany azymut). Moduł został znacznie poprawiony i obecnie jest częścią inkscape-jext [www.thomas-holder.de] [Kopia lokalna]
LibreCAD Program CAD otwierający eksporty grafiki z PocketTopo i pozwalający je zapisać w formacie możliwym do odczytania w Inkscape. Można używać alternatywnie do inkscape-jext [www.librecad.org] [Kopia lokalna]
SpeleoSansNarrow Czcionka z symbolami konwencjonalnymi UIS. Zastąpiona przez nowszą wersję SpeleoSans (Speleo2). [Kopia lokalna]

Linki do innych stron, projektów

Rysowanie planów we Flashu Darek Bartoszewski, w ramach prowadzonego przez siebie portalu Epimenides, opublikował poradnik rysowania planów jaskiń w programie Adobe Flash. Jest to sprawdzona w praktyce alternatywa do opisywanych na "jaszczurze" narzędzi - choć, niestety, chyba równie mało popularna. [www.sktj.pl]
Jonathan de Ferranti Człowiek prowadzący projekt, którego celem jest udostępnienie modelów terenu dla całej powierzchni kontynentów kuli ziemskiej. Na stronie prowadzonej przez Jonathana znajdują się pliki z modelami terenu w rozdzielczości 90 m, obejmujące cały świat, oraz pliki 30 m dla wybranych obszarów. Podstawowym źródłem tych danych są misje NASA (SRTM oraz ASTER GDEM), ale Jonathan wykorzystuje wszelkie możliwe źródła (mapy topograficzne) do ich uzupełniania. [viewfinderpanoramas.org]
Radzieckie mapy sztabowe Tu i ówdzie w Internecie można znaleźć radzieckie mapy sztabowe sporej części świata w skali 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, a miejscami jeszcze dokładniejsze. Są one oczywiście nieco nieaktualne, ale czasami są niezastąpionym materiałem topograficznym przy wycieczkach w odległe od cywilizacji rejony. [maps.vlasenko.net] [mapstor.com] [omnimap.com]