Cele

Skonfigurowanie programu Notepad++ tak, aby łatwiej się żyło z Survexem:

Jak to zrobić?

Krok I: Włączenie dodatków Explorer oraz NppExec

Potrzebny Internet. Z menu wybieramy Pluginy / Plugin Manager / Show plugin manager. W zakładce Available odnajdujemy Explorer oraz NppExec i zaznaczamy je. Klikamy przycisk Install, a następnie, po zainstalowaniu pluginów, Close. Restartujemy program.

Włączamy eksplorator plików. Z menu: Pluginy / Explorer / Explorer...

Ustawiamy przydatną opcję dodatku NppExec: zaznaczamy w menu Pluginy / NppExec / Save all files on execute.

Krok II: Skonfigurowanie przetwarzania danych

Otwieramy jakiś przykładowy, ale na pewno działający dobrze plik svx. Wybieramy z menu Pluginy / NppExec / Execute... W pole Command(s) wpisujemy bardzo dosłownie:

cd $(CURRENT_DIRECTORY)
cavern "$(FILE_NAME)"

Klikamy w przycisk Save i wpisujemy nazwę, np. cavern.

Klikamy w przycisk OK. Plik powinien się przetworzyć, zaś w dolnej części okna Notepad++ powinny znaleźć się komunikaty informujące o tym, jak poszło.

Powtarzamy powyższe dla przeglądarki 3d (aven). Na tym samym pliku svx wybieramy Pluginy / NppExec / Execute..., ale tym razem zapisujemy pod nazwą aven następujące polecenia:

cd $(CURRENT_DIRECTORY)
aven "$(NAME_PART)"

Klikamy w OK, powinien otworzyć się aven.

Krok III: Skróty klawiszowe

Z menu wybieramy Pluginy / NppExec / Advanced options. Zaznaczamy Place to the Macros submenu w lewym górnym rogu.

W lewej dolnej części okna wpisujemy w Item name nazwę cavern, a w polu Associated script wybieramy również cavern. Klikamy w Add/modify. Powtarzamy to samo dla aven. Restartujemy program.

Wybieramy z menu Ustawienia / Skróty klawiaturowe. Usuwamy przypisania skrótów F5 i F6 (jeden jest bodajże w Main menu, a drugi w Run commands - trzeba je znaleźć, kliknąć w Modify i wybrać klawisz None). W zakładce Plugin commands odnajdujemy cavern oraz aven i za pomocą przycisku Modify wybieramy klawisze odpowiednio, F5 dla cavern i F6 dla aven.

Krok IV: Podświetlanie błędów

Z menu wybieramy Pluginy / NppExec / Console output filters i uzupełniamy okno dokładnie tak, jak poniżej. Niestety trzeba to zrobić co do spacji. Teksty komunikatów o błędach można przekleić z listy spod obrazka.

%FILE%:%LINE%: warning:*
%FILE%:%LINE%: *
Total*
*range =*
In file included from %FILE%:%LINE%:
There were * and * error*
There were *
cavern: Survey not all connected*