Ekstrakcja poziomic z cyfrowego modelu terenu
Wybierz plik z modelem terenu (DEM, HGT lub GeoTiff)
Interwał poziomic
Trick: Wpisz =NN aby wyekstrahować tylko poziomice o wysokości NN
Format wyjściowy
Kierowanie wyjścia

Zastosowanie konwertera

Dodawanie poziomic do projektów wizualizujących położenie jaskiń w programach Walls, Survex i innych.

Działanie konwertera

Plikiem wejściowym dla konwertera jest cyfrowy model terenu (siatka punktów o zmierzonych wysokościach). Wyjście stanowi gotowy plik SRV lub SVX możliwy do zaimportowania do projektu.

Ze względu na ograniczone możliwości serwera, konwerter jest limitowany do 0,5 mln punktów w poziomicach. Maksymalny dozwolony rozmiar pliku z modelem terenu to 5 MB. Uwaga: ze względu na znaczne rozmiary danych (zarówno wejściowych jak i wyjściowych) cały proces konwersji może potrwać do kilku minut. Sama konwersja jest szybka, ale w zależności od szybkości łącza może długo trwać przesłanie danych do/z serwera przez Internet. Nie zaleca się korzystania z konwertera na połączeniach GSM/UMTS.

Konwerter generuje dane poziomic w odwzorowaniu UTM. Jeśli zamierzasz nakładać na siebie otrzymane poziomice oraz ciągi pomiarowe z jaskiń, powinieneś skorygować azymuty w swoich pomiarach jaskiniowych o kąt zbieżności siatki UTM (convergence angle) dla lokalizacji, w której znajduje się jaskinia. W przeciwnym razie, ryzykujesz błędy kątowe (odchyłkę północy poziomic od północy pomiarów jaskiniowych) na poziomie do 3 stopni. Przy małych jaskiniach i zgrubnych poziomicach, może to nie mieć znaczenia.

Instrukcja obsługi

  1. Pozyskaj cyfrowy model terenu dla rejonu zainteresowania (np. z http://viewfinderpanoramas.org). Potrzebujesz pliku w formacie HGT, DEM lub GeoTIFF.
  2. Jeśli plik jest duży (większy niż 4 MB), wczytaj go do programu 3DEM i korzystając z opcji Operation / Select smaller area wybierz pożądany, mniejszy fragment modelu terenu. Zapisz wycięty fragment jako GeoTIFF DEM.
  3. Wczytaj pozyskany (lub zmniejszony) plik do konwertera
  4. Wciśnij przycisk Konwertuj
  5. Wczytaj otrzymany plik SVX lub SRV do programu Walls lub Survex